Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Ο χαρακτήρας της δραστηριότητάς μας υπήρξε πάντοτε αυτός της αγωνιζόμενης, μαχόμενης Δικηγορίας.

Τα γραφεία μας έχουν καθημερινή εμπειρία και ενασχόληση με υποθέσεις:

 • ποινικού δικαίου
 • αστικών διαφορών
 • κληρονομικού
 • οικογενειακού
 • ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου
 • εργατικών διαφορών και ατυχημάτων
 • αυτοκινήτων
 • μισθώσεων αστικών και εμπορικών

 

Ειδικευόμαστε σε υποθέσεις:

 • ποινικού Δικαίου
 • εμπορικού Δικαίου & εμπορικές συμβάσεις
 • αθέμιτου ανταγωνισμού, franchising & distribution
 • Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Επιπλέον τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, τα γραφεία μας έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση σε ζητήματα δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Δικαίου των χρηματιστηριακών συναλλαγών και επενδύσεων, με παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρείες του χώρου της Χρηματαγοράς (ΑΕΕΔ πρώην ΑΕΛΔΕ, ΑΕΠΕΥ και ΑΧΕ) αλλά και εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων.

Τα γραφεία μας έχουν συνεργαστεί και έχουν αναλάβει υποθέσεις διεθνούς δικαιοδοσίας, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.